III Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania, Polityka, Nauka i Praktyka. Dylematy lokalnej polityki narkotykowej.

W dniach 27 – 29 czerwca 2016 r. w Falentach, w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Narkomania, Polityka, Nauka i Praktyka. Dylematy lokalnej polityki narkotykowej.” spotkali się urzędnicy oraz specjaliści związani z polityką narkotykową i zdrowiem publicznym. Organizatorzy wydarzenia zadbali o bogaty program konferencji, uwzględniając aktualne doniesienia dotyczące rynku substancji psychoaktywnych (min. nowe substancje psychoaktywne – tzw. „dopalacze”), użytkowników (iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych), działań profilaktycznych, czy tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii. Dylematy związane z nową ustawą o zdrowiu publicznym były powracającym tematem zarówno na forum, jak i w kuluarach. Sesje plenarne wzbogacono warsztatami tematycznymi. Zwrócono uwagę na konieczność wsparcia programów redukcji szkód, rozwoju programów reintegracji społecznej, wielokrotnie poruszano temat programów rekomendowanych i oddziaływaniach opartych na dowodach naukowych. Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.