Konferencja „Praca socjalna i inne zawody pomocowe. Jaka wspólna tożsamość helping professions?”

W dniu 21 czerwca 2016 uczestniczyłam w Konferencji „Praca socjalna i inne zawody pomocowe. Jaka wspólna tożsamość helping professions?”, organizowanej przez Sekcję Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie rozpoczęły warsztaty praktyków zawodów pomocowych. W ramach pracy w grupach uczestnicy dzielili się doświadczeniami i opiniami z zakresu zasady profesjonalnego pomagania, z uwzględnieniem kwestii etycznych.

Sesję plenarną: „Praca socjalna i inne zawody pomocowe” otworzył dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW – Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz dr hab. Tadeusz Kamiński – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW i  dr hab. Marek Rymsza – przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS. Referat otwierający wygłosiła dr hab. Anna Michalska, prof. UAM „Profesjonalizacja zawodów pomocowych jako proces społeczny”. W dalszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z wstępnymi wynikami sesji warsztatowej, które zostały opracowane przez  mgr Annę Karasińska, UW, mgr Karolinę Lignar-Paczocha, UW, mgr Szymona Wójcika, UW.  Kolejnym punktem konferencji była dyskusja panelowa: „Jaka wspólna tożsamość helping professions?” w której uczestniczyli: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, dr hab. Hubert Kaszyński, UJ, dr hab. Tomasz Kaźmierczak, UW, prof. dr hab. Barbara Kromolicka, USz, prof. dr hab. Kazimiera Wódz, UŚ i która stanowiła wyjście do otwartej dyskusji na temat profesjonalizacji w obszarze zawodów pomocowych. Część formalną dla uczestników warsztatów zamykał referat podsumowujący: „Praca socjalna a stare i nowe zawody pomocowe: wzajemne pozycjonowanie” – dr hab. Marek Rymsza, UW.

Konferencja była okazją do przyjrzenia się zawodom pomocowym zarówno w ujęciu naukowym, jak i praktycznym. Poza tym, była znakomitą okazją do spotkania z ludźmi, którzy mają świadomość czym jest profesjonalne pomaganie,  etyka zawodowa i empatia w pracy.

Program Konferencji