SPECT w terapii uzależnień

SPECT – definicja

SPECT (ang. single-photon emission computed tomography) należy do badań z zakresu medycyny nuklearnej. SPECT  jest to obrazowanie narządów ciała za pomocą izotopów promieniotwórczych, podawanych dożylnie w niewielkich dawkach i tak dobranych, by uzyskać informację o wyglądzie określonych, obserwowanych obszarów. Za pomocą obrazowania mózgu metodą SPECT można zbadać przepływ krwi i zachodzące w nim procesy metaboliczne.

Badanie to dostarcza danych na temat działania mózgu w kontekście psychiatrii i psychologii. Może wnieść istotne informacje na temat fizjologii mózgu i schematów zachowań, w tym związanych z uzależnieniem.

SPECT i używanie substancji psychoaktywnych

Na podstawie badań SPECT zaobserwowano, że nadużywanie alkoholu obniża aktywność mózgu, a alkoholizm prowadzi do zaburzeń czynnościowych w obszarze czołowym i skroniowym oraz wpływa na obniżenie poziomu tiaminy (witamina z grupy B), czego konsekwencją jest zespół Korsakowa.

U osób używających kokainy zaobserwowano w mózgu zmiany o charakterze ostrym i przewlekłym, niedoczynność w obszarze czołowym i skroniowo – ciemieniowym oraz zaburzenia funkcji poznawczych mózgu. ” W innym badaniu u osób palących crack stwierdzono 23 – procentowy spadek przepływu krwi w mózgu w porównaniu z grupą kontrolną, a u osób palących zarówno zarówno crack, jak i papierosy, spadek ten wyniósł 42%. Palenie papierosów pogarsza wszystko.

(…) Często stosuję termin „roztopiony mózg” na określenie wyglądu skanów SPECT narkomanów biorących opiaty. Podobne poważne uszkodzenia widziałem także u osób przyjmujących metadon. (…) Podawanie narkomanom metadonu utrwala stale postępujące uszkodzenie mózgu i obawiam się, że ci pacjenci nigdy nie będą w stanie wyzdrowieć.”* Palacze marihuany również zostali „prześwietleni”.*

U użytkowników konopi  zaobserwowano znaczny spadek ciśnienia krwi w mózgu, osoby nadużywające konopi charakteryzowały się zmniejszoną aktywnością w płatach skroniowych (problemy z pamięcią, koncentracją i motywacją).

W badaniach SPECT nie oszczędzono również amatorów kawy i papierosów. W obu przypadkach w wyniku nadużywania obniżyła się aktywność mózgu. „Uszkodzenia wywołane nadużywaniem danej substancji są od razu widoczne:

  • obraz normalnego mózgu jest gładki, symetryczny i pełny.
  • W mózgu heroinisty widać ogromne obszary obniżonej aktywności na całej powierzchni.
  • W mózgu kokainisty widać liczne niewielkie dziurki w całej korze mózgowej.
  • Mózg alkoholika wygląda tak, jakby sie łuszczył i usychał.
  • Mózg palacza marihuany wygląda tak, jakby pewne obszary zostały wygryzione, zwłaszcza w rejonie płatów skroniowych, ośrodka umiejętności językowych i uczenia się.”**

Osoby zainteresowane poprawą funkcjonowania mózgu odsyłam do książki: „Zmień swój mózg. Zmień swoje życie. Opanuj stres, niepokój depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność.” dr Daniel G.Amen oraz na stronę internetową Amen Clinics.

*źródło:  „Zmień swój mózg. Zmień swoje życie. Opanuj stres, niepokój depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność.” dr Daniel G.Amen, Warszawa 2009

** ibidem