Natalia Magreta – Łupińska

Ukończyłam politologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Od 2002 roku pracuję z osobami, które używają substancji  psychoaktywnych oraz z ich rodzinami i bliskimi. W 2008 roku ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, zdałam egzamin przed komisją Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i otrzymałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii  Uzależnień (SP/0322/2008). Od 2022 rozwijam swoje kompetencje w Szkole Psychoterapii Humanistycznej prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra .

Jestem Prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia. 

Podnoszę kompetencje zawodowe z zakresu psychoterapii biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.  Pracuję pod stałą superwizją.

Wolne chwile spędzam z mężem i bliskimi. Lubię aktywnie korzystać z czasu (min. bieganie, jazda na rowerze, trekking), czytać książki i słuchać muzyki, podróżować po Polsce i świecie. Interesuję się geopolityką, mechaniką kwantową oraz psychologią. 

Od 2019 roku jestem prezeską Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia.

Profil zawodowy