Bezpłatne odwołanie spotkania jest możliwe do 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
Brak informacji we wskazanym terminie, wiąże się z poniesieniem 100% kosztu umówionego spotkania.