Ocean możliwości

Schwartz Barry w książce  „Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej.”, wskazuje na wielowymiarowe, negatywne konsekwencje nadmiernego dostępu do możliwości. Wraz z postępem cywilizacyjnym, wzrasta przywilej posiadania wielu „opcji”. Korzystanie z oceanu możliwości może jednak słono kosztować.   Wzrost różnorodności wyboru ma trzy powiązane ze sobą, negatywne skutki: Oznacza, że decyzje wymagają większego wysiłku. Sprawia, że błędy stają się bardziej prawdopodobne. …