Metody terapeutyczne

Niektóre metody terapeutyczne stosowane w gabinecie „Nowa Terapia”   DIALOG MOTYWUJĄCY Dialog Motywujący nawiązuje do transteoretycznego modelu zmiany (Carlo DiClemente, James Prochaska), gdzie gotowość do zmiany i sama zmiana mają charakter dynamiczny. Terapeuta stosujący DM nadaje kierunek zmianie (w przeciwieństwie do terapii skoncentrowanej na kliencie (Carl Rogers)). „Dialog motywujący to oparty na współpracy i zorientowany na cel styl komunikacji, szczególnie …