Mindfulness w leczeniu uzależnień

Mindfulness (uważność) jest otwartym i akceptującym, świadomym doświadczaniem. Zainteresowanych tą, nawiązującą do buddyzmu, praktyką odsyłam do licznych publikacji, również w języku polskim. Programy leczenia oparte na uważności możemy znaleźć w „trzeciej  fali” terapii poznawczo – behawioralnej: redukcja stresu oparta na uważności (mindfulness-based stress reduction – MBSR; Kubat – Zinn 1990/2009), terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness-based cognitive therapy – MBCT; …