Mindfulness w leczeniu uzależnień

Mindfulness (uważność) jest otwartym i akceptującym, świadomym doświadczaniem. Zainteresowanych tą, nawiązującą do buddyzmu, praktyką odsyłam do licznych publikacji, również w języku polskim. Programy leczenia oparte na uważności możemy znaleźć w „trzeciej  fali” terapii poznawczo – behawioralnej: redukcja stresu oparta na uważności (mindfulness-based stress reduction – MBSR; Kubat – Zinn 1990/2009), terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness-based cognitive therapy – MBCT; Segal i in. 2012), terapia dialektyczno – behawioralna(dialectical behavior therapy – DBT; Linehan 1993a/2007) oraz terapia akceptacji i zaangażowania (acceptance and commitemt therapy – ACT; Hayes i in. 1999/2013) (źródło: „Uważność i psychoterapia” Christopher K. Germer, Roland D. Siegel, Paul.R. Fulton).

W Serwisie Informacyjnym Narkomania znajdą Państwo znakomity artykuł Katarzyny Żylińskiej „Mindfulness w terapii uzależnień” .