Konferencja „Praca socjalna i inne zawody pomocowe. Jaka wspólna tożsamość helping professions?”

W dniu 21 czerwca 2016 uczestniczyłam w Konferencji „Praca socjalna i inne zawody pomocowe. Jaka wspólna tożsamość helping professions?”, organizowanej przez Sekcję Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie rozpoczęły warsztaty praktyków zawodów pomocowych. W ramach pracy w grupach uczestnicy dzielili się doświadczeniami i opiniami …