Nowe substancje psychoaktywne : „dopalacze” w „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”

Nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne są przedmiotem zainteresowania zarówno wśród użytkowników, jak i badaczy. W wydaniu marzec-kwiecień 2016 „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”, prof. dr hab. Jolanta Zawilska opisuje działanie syntetycznych kanabinomimetyków, substancji których palenie powoduje efekty podobne do działania konopi. W artykule prezentowana jest struktura chemiczna wybranych kanabinomimetyków, analiza metaboliczna , wpływ na rceptory CB1 i CB2. Autorka publikacji analizuje również społeczny kontekst używania syntetycznych kanabinomimetyków. Zainteresowanych porównaniem działania preparatów konopi z syntetycznymi odpowiednikami odsyłam do artykułu w MP. Oto krótki fragment, zachęcam do przeczytania całości:

” Z danych klinicznych oraz wyników badań ankietowych wyłania się szerokie spektrum działań toksycznych kanabinomimetyków:

  • powikłania sercowo – naczyniowe: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, inne zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej, duszności, zawał mięśnia sercowego;
  • objawy neurologiczne: drgawki (w tym kloniczno – toniczne), bezsenność, bóle i zawroty głowy
  • zaburzenia psychiczne: napady lęku i paniki, omamy, psychozy z urojeniami, silne pobudzenie, agresywne zachowania, depresja, myśli samobójcze;
  • zaburzenia funkcji poznawczych: dezorientacja, zaburzenia pamięci krótkotrwałej;
  • inne: zaczerwienienia spojówek, hipokaliemia, ostre uszkodzenia nerek wymagające dializy, depresja układu oddechowego, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej.”¹
  1. Zawilska J,: Nowe związki psychoaktywne („dopalacze”). Część 2. Syntetyczne kanabinomimetyki. Med. Prakt. Psychiatria, 2016