Warsztaty

UWAŻNOŚĆ I RELAKSACJA W REDUKCJI STRESU

Informacje: kontakt@nowaterapia.com, tel.: 501 13 77 33

Formularz zgłoszeniowy na dole strony.

Organizator: Natalia Magreta – Łupińska NOWA TERAPIA

Forma zajęć: warsztat

Termin: 17.05.2019 (piątek)

Czas trwania: 18:00 – 21:00

Miejsce zajęć: Warszawa, Fundacja Aktywizacja, ul. Chałubińskiego 9 lok 9 a

Tematyka

Podczas warsztatu zostanie omówiona fizjologia stresu, rozróżnianie stresora i reakcji stresowej, a także sposoby radzenia sobie ze stresem w chwili jego występowania, jak również łagodzenia jego skutków. Przyjrzymy się prostej medytacji (w nurcie mindfulness) oraz metodom relaksacyjnym, aby zobaczyć różnice pomiędzy nimi i stosować właściwe środki w konkretnych sytuacjach życiowych.

Metody i narzędzia

– krótka medytacja uważności (trzyminutowa przerwa na oddech);

– elementy uważnego ruchu;

– relaksacja progresywna Jacobsona;

– relaksacja (trening autogenny) Schultza.

Uważność (mindfulness) jest postawą życiową zakładającą szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn). Nawiązywanie kontaktu z naszymi myślami, uczuciami, reakcjami ciała oraz odkrywanie ich wzajemnych powiązań daje nam szanse na nie-reaktywną, świadomą odpowiedź na wszystko, co nas spotyka. Pozwala nam oduczyć się działań schematycznych, które nie spełniały swojej roli, na rzecz nowego, świeżego podejścia do każdej sprawy, którą życie stawia przed nami. Dlatego metody medytacyjne w nurcie mindfulness wykorzystywane są w programach walki ze stresem (MBSR), jak również w programach zapobiegania nawrotom depresji (MBCT) oraz uzależnień (MBRP). Ich skuteczność potwierdzają badania naukowe.

Relaksacja progresywna Jacobsona polega na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśni. Prowadzi do zniesienia napięć w ciele i tym samym do uzyskania poczucia relaksu – tak fizycznego, jak i psychicznego.

Trening autogenny Schultza to nazwa techniki relaksacji neuromięśniowej opartej na autosugestii. Poprzez oddziaływanie na własny organizm i stan psychiczny ćwiczący wywołuje u siebie stan odprężenia i koncentracji.

Cena:

85 zł do dnia 26.04.2019,

99 zł do dnia 06.05.2019,

125 zł do dnia 17.05.2019 i w dniu warsztatów.

Prowadząca

Emilia Kędziorek – certyfikowana nauczycielka MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction); członek Rady Fundacji Polski Instytut Mindfulness; autorka bloga o uważności „Stacja Teraz”.

 

 

 

 

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji oraz informację o płatności.

W związku z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator warsztatów: „Uważność i relaksacja w redukcji stresu.” – Profilaktyka i terapia uzależnień NOWA TERAPIA Natalia Magreta – Łupińska, ul. Jana Pawła II 8/31 19-300 Ełk.  Organizator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.