STOP dopalaczom 2015-2016. Wybrane fragmenty Raportu GIS.

Krótka charakterystyka nowych narkotyków na podstawie Raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych – STOP dopalaczom 2015 – 2016.
W 2015 roku najpopularniejszymi środkami zastępczymi były: UR-144, pentedron oraz 3 -MMC

UR – 144 działa podobnie do THC, a jego użycie może skutkować m.in. stany niepokoju, tachykardię, drgawki, halucynacje, ataki paniki, pobudzenie ruchowe, zaburzenia percepcji oraz czasu i przestrzeni. Pentedron działa stymulująco na OUN. Działania niepożądane użycia tej substancji to: nadciśnienie, przyspieszona akcja serca, niepokój, rozszerzone źrenice, tłumienie apetytu i pragnienia. 3-MMC działa stymulująco oraz empatogennie i jest substancją silnie uzależniającą. Toksyczność 3-MMC przejawia się niekorzystnymi stanami neurologicznymi, psychopatologicznymi oraz układu sercowo-naczyniowego. Objawy związane z zażyciem tej substancji, to: nudności, bóle i zawroty głowy, skurcze mięśni, długotrwałe ataki paniki, niepokój, bezsenność.

W 2016 roku najpopularniejszymi środkami zastępczymi były: 4-CMC, 3-CMC, MDMB-CHMICA

4-CMC jest silnie toksycznym, syntetycznym katynonem, którego zażycie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Upośledza funkcje układu sercowo-naczyniowego i może prowadzić do utraty przytomności z zatrzymaniem krążenia włącznie. Przy zażyciu 3-CMC  obserwuje się objawy zespołu sympatykomimetycznego np: tachykardię, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i temperatury ciała, ataki paniki, silne pobudzenie psychomotoryczne oraz halucynacje. MDMB-CHMICA działa silnie na obwodowy receptor kannabinoidowy CB2, słabiej ns CB1.  Użycie MDMB-CHMICA może spowodować uszkodzenie nerek, ostre zmiany w układzie oddechowym, zaburzenia funkcji układu krążenia. W zatruciach tą substancją obserwuje się m.in. silne pobudzenie, splątanie oraz agresję. W Polsce, Niemczech, Szwecji i Norwegii odnotowano przypadki śmiertelnych zatruć w wyniku użycia MDMB-CHMICA.

Grupy nowych narkotyków
Syntetyczne katynony

Struktura chemiczna tych związków jest podobna do amfetaminy i ekstazy. Syntetyczne katynony działają stymulująco i empatogenne. Ich zażywanie może być silnie toksyczne, szczególnie na funkcję układu sercowo-naczyniowego (np. zmiany ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca), oraz powodować zaburzenia skutkujące utratą przytomności oraz zatrzymaniem krążenia. Syntetyczne katynony są najczęściej aplikowane donosowo w postaci sproszkowanej i wchłanianie przez błony śluzowe nosa, a także doustnie przeważnie w postaci tabletek, kapsułek czy roztworów. Znane są również przypadki iniekcyjnego podawania tych substancji.

Syntetyczne kannabinoidy

Skutki zażywania produktów zawierających syntetyczne kannabinoidy mogą być podobne do tych, wywoływanych przez preparaty konopi, np.: zmiana nastroju i samopoczucia, zaburzenia koordynacji ruchowej, nudności, zawroty głowy, czy apatia i urojenia. W przypadku ich długotrwałego stosowania istnieje wyższe ryzyko rozwoju tolerancji oraz uzależnienia niż w przypadku ziela konopi. Najczęściej występującymi objawami po użyciu syntetycznych kannabinoidów mogą być: zaburzenia funkcji układu krążenia, uszkodzenia nerek oraz ostre zmiany w układzie oddechowym. Produkty zawierające syntetyczne kannabinoidy w dużej mierze mają postać rozdrobnionego suszu roślinnego koloru zielonego i przeznaczone są do palenia.

Piperydyny i pirolidyny

Piperydyny i pirolidyny to organiczne związki chemiczne z grupy związków heterocyklicznych. Jednym z przedstawicieli tej grupy nowych narkotyków jest etylofenidat, który wykazuje silne działanie euforyczne, wrażliwość na bodźce zewnętrzne, lęk, niepokój, brak koncentracji, gadatliwość, szczękościsk czy wzrost temperatury ciała.

Opioidy

Używanie opioidów niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne, rozwój tolerancji i uzależnienia oraz depresję czynności oddechowej. Opioidy mają działanie euforyczne, ich użycie powoduje spowolnienie psychoruchowe oddechu, akcji serca, analgezję, zawroty głowy, czy problemy z koncentracją.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, niepożądane działania to min.: zawroty głowy, senność, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśniowej.  Działają przeciwlękowo, uspakajająco, nasennie, czy przeciwdrgawkowo.

Fenyloetyloaminy

Do grupy fenyloetyloaminy należą: amfetamina, metaamfetamina, MDMA. Do grupy tych narkotyków należą nowe narkotyki z serii 2C-X, (2C-B, 2C-I, 2C-T-2) o działaniu stymulującym, psychodelicznym i empatogennym.

Tryptaminy

Tryptaminy są substancjami halucynogennymi i aktualnie rzadko identyfikowaną grupą nowych substancji psychoaktywnych.

Inne substancje

W środkach zastępczych identyfikowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, znajdują się również inne substancje wywołujące działanie psychoaktywne, których nie można przypisać do wspomnianych wcześniej grup.

źródło: Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych – STOP dopalaczom 2015 – 2016

więcej:

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii