Układ glimfatyczny

Sprzątanie mózgu Naukowcy od dawna zastanawiali się w jaki sposób mózg oczyszcza się z różnych, niepotrzebnych „śmieci”. Szacuje się, że miesięcznie mózg pozbywa się prawie ćwierć kilograma zużytych białek.  Zaburzenie tego procesu może prowadzić do powstawania złogów, czyli skupisk białek, często obserwowanych w chorobach neurodegeneracyjnych. Powstające złogi upośledzają transmisję sygnałów chemicznych i elektrycznych. Skutkiem tej nieprawidłowości są problemy poznawcze, a …