Siła woli w terapii uzależnień

SIŁA WOLI Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. Churchill Winston   Analiza udziału procesów samokontroli, w pracy z pacjentem powracającym do zdrowia w związku z uzależnieniem, wydaje się być ważnym, lecz nie jedynym, elementem tworzenia skutecznych metod oddziaływań terapeutycznych. Jako zagadnienie teoretyczne, ma wpływ na budowania strategii leczniczych. W ujęciu praktycznym, stanowi cenną informację dla pacjentów, podejmujących trud poradzenia …