Program Candis – okiem praktyka

Program Candis jest krótkoterminową terapią dla osób, które w związku z używaniem konopi doświadczają trudności w funkcjonowaniu psychicznym i społeczny. Problemem dla użytkowników mogą być objawy bezpośrednio związane z używaniem marihuany, takie jak np. silne pragnienie/ tzw. głód. Inne zgłaszane trudności to np.: zaburzenia snu i apetytu, niepokój, lęk, obniżony nastrój, rozdrażnienie,  problemy z pamięcią i koncentracją. Bywa, że uczestnicy …

Program Candis – podsumowanie dziesięciu lat praktyki

Od ponad 10 lat jestem realizatorem Programu Candis. W tym czasie spotkałam prawie 500 osób, które mierzyły się z problemami wynikającymi z używania konopi. Przeprowadziłam niemal 5000 spotkań psychoterapeutycznych wspierając proces zmiany, który prowadził do ograniczenia spożycia marihuany lub uzyskania całkowitej abstynencji. Program Candis to krótkoterminowa terapia dla osób, które w sposób problemowy używają przetworów konopi, przeważnie marihuany. Prowadziłam terapię …

Program Candis – Warszawa – 2021

Program Candis jest krótkoterminową terapią dla osób, które doświadczają problemów wynikających z używania marihuany i innych przetworów konopi. Działanie marihuany Efekty używania przetworów konopi zależą od wielu czynników, takich jak: ilości przyjętego THC i sposobu jego aplikacji, indywidualnych doświadczeń i predyspozycji użytkownika. Do przykładowych objawów działania przetworów konopi należą: poprawa samopoczucia, zmiana percepcji i wzrost doznań zmysłowych, trudności w koncentracji …

Program Candis – Warszawa – 2020

Program Candis to krótkoterminowa terapia (10 spotkań) dedykowana użytkownikom marihuany. Przypominam, że osoby zgłaszające się do programu Candis nie są zobowiązane do abstynencji. W 2020 roku w Warszawie, ale też w innych miejscach w Polsce, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych sesji terapeutycznych. Na stronie Program Candis udostępnione są informacje na temat realizatorów oraz organizacji prowadzących bezpłatną terapię. Osoby zainteresowane udziałem …

Program Candis – Warszawa – 2018

PROGRAM CANDIS Od stycznia 2018 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, będzie realizowało zintegrowany program terapeutyczny dla użytkowników marihuany oraz ich bliskich i rodzin: „OMEGA II”.  Projekt ten uwzględnia udział pacjentów zarówno w programie Candis, jak i w dodatkowych działaniach (terapię indywidualną, diagnozę i wsparcie psychologiczne, specjalistyczne wsparcie psychiatryczne oraz grupowe), tworząc holistyczny model terapeutyczny. Zapraszamy …