Cyberprzestrzeń w kontekście uzależnień behawioralnych.

Cyberprzestrzeń a profilaktyka Cyberprzestrzeń jest jednym z obszarów zainteresowań profilaktyki uzależnień behawioralnych. Z uwagi na powszechny dostęp do internetu oraz coraz młodszych jego użytkowników, edukacja i profilaktyka z zakresu bezpieczniejszego poruszania się w rzeczywistości wirtualnej, wydaje się być w pełni uzasadniona. Wskazane jest podjęcie takich oddziaływań prewencyjnych, które wyposażą dorastające dziecko w rzetelną wiedzę z zakresu możliwości i zagrożeń związanych …