Być „HOT” i być „COOL”

Walter Mischel, badacz znany min. z badań nad odroczeniem gratyfikacji, sformułował pojęcie systemu „hot” – system gorący i systemu „cool” – system chłodny. Zachowanie równowagi między tymi systemami wpływa na jakość funkcjonowania człowieka. Zapoznanie się z tymi zagadnieniami ułatwia rozumienie pojęcia samokontroli w procesie zdrowienia. Samokontrola, a przez to dokonywanie przez pacjentów uzależnionych korzystniejszych wyborów zdrowotnych, jest istotnym elementem wpływającym …