Program Candis – Warszawa – 2018

PROGRAM CANDIS Od stycznia 2018 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, będzie realizowało zintegrowany program terapeutyczny dla użytkowników marihuany oraz ich bliskich i rodzin: „OMEGA II”.  Projekt ten uwzględnia udział pacjentów zarówno w programie Candis, jak i w dodatkowych działaniach (terapię indywidualną, diagnozę i wsparcie psychologiczne, specjalistyczne wsparcie psychiatryczne oraz grupowe), tworząc holistyczny model terapeutyczny. Zapraszamy …

Program Candis – bezpłatna terapia -2017-Warszawa

Program Candis – krótka charakterystyka   Przetwory konopi, niezmiennie od lat, zajmują pierwszą pozycję na liście najczęściej konsumowanych nielegalnych substancji psychoaktywnych. Programy profilaktyczne i terapeutyczne tworzone w oparciu o dowody naukowe, stanowią odpowiedź na wysoki poziom spożycia marihuany i haszyszu w populacji generalnej. Program Candis należy do oddziaływań o potwierdzonej skuteczności, wpisuje się w nowoczesne formy pomocy z zakresu profilaktyki …