Siła woli w terapii uzależnień

SIŁA WOLI

Nowa TerapiaNigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Churchill Winston

 

Analiza udziału procesów samokontroli, w pracy z pacjentem powracającym do zdrowia w związku z uzależnieniem, wydaje się być ważnym, lecz nie jedynym, elementem tworzenia skutecznych metod oddziaływań terapeutycznych. Jako zagadnienie teoretyczne, ma wpływ na budowania strategii leczniczych. W ujęciu praktycznym, stanowi cenną informację dla pacjentów, podejmujących trud poradzenia sobie z uzależnieniem.

Co na to nauka?

Siła woli jest terminem używanym w potocznym rozumieniu („mam słabą wolę”) , jak i przedmiotem naukowych dociekań. Badania dotyczące „wyczerpania ego” (termin inspirowany Z. Freudem zaproponowany przez R.F.Baumeistera)  zwracają uwagę, że stan braku energii w obszarze ego,  zmniejsza możliwość kontrolowania myśli, uczuć i emocji. Jeżeli człowiek wyczerpie całą energię na korzystanie z siły woli, to w końcu się poddaje. Wyczerpane ego prowadzi do spowolnienia pracy przedniego zakrętu obręczy kory mózgowej (obszar w mózgu odpowiedzialny za obserwowanie niezgodności między tym co robimy, i tym, co zamierzaliśmy zrobić), i obniżenia samokontroli. Kiedy mózg funkcjonuje wolniej, trudniej kontrolować swoje zachowania.

Wpływ wyczerpanego ego na zachowanie jest silny!

Proces wyczerpania trudno zdiagnozować na poziomie emocji, ale SILNIE UJAWNIA SIĘ NA POZIOMIE REAKCJI NA BODŹCE.

Siła woli a terapia uzależnień.

Warto zatem przyglądać się nie tyle konkretnemu objawowi, co zmianie w poziomie intensywności uczuć. Rozpoznanie wyjątkowych, niezwykłych, intensywnych reakcji na zdarzenia zarówno pozytywna, jak i negatywna, pozwala na wcześniejsze zastosowanie strategii zaradczych, co korzystnie wpływa na proces zdrowienia u pacjentów leczących się z powodu uzależnienia. Zaprzestanie używania narkotyków i/lub alkoholu wymaga ogromnego nakładu siły woli, co prowadzi do poważnego wyczerpania ego. Może to prowadzić do nasilenia pragnienia i chęci powrotu do używania, bo wyczerpane ego bardziej narażone jest na intensywność przeżywanych zdarzeń.

Stres wyczerpuje siłę woli

Silnej woli ubywa z czasem

Bez względu na zadanie, zawsze mamy tyle samo silnej woli – jedno źródło woli dla wielu zadań

Skupienie na jednym CELU  w jednym czasie – mamy tylko jedną siłę woli

Jak korzystać z siły woli?

KONTROLA MYŚLI

KONTROLA EMOCJI

KONTROLA IMPULSÓW

KONTROLA SPRAWCZOŚCI

 

Opracowała: Natalia Magreta- Łupińska

Na podstawie: R F. Baumister, John Tierney, Siła Woli,=. Odkryjmy na nowo to, co w człowieku najpotężniejsze, Media Rodzina