Renata Gajewska

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener metody Videotreningu Komunikacji.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych,
ambulatoryjnych i substytucyjnych.
W przeszłości pracowała m.in w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kazuniu, w Oddziale
Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych ,,Punkt” oraz w Poradni
Uzależnień przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych i
DDA.
Zajmuje się osobami w kryzysie, nawrocie choroby. Szczególną uwagę zwraca na pozytywne
wzmocnienie klienta, dzięki któremu może on pokonać własne lęki, ograniczenia i bariery psychiczne.

Prywatnie podróżniczka i miłośniczka gór.