PROGRAM CANDIS

Program CANDIS dedykowany jest osobom, które poszukują pomocy psychoterapeutycznej w związku z używaniem przetworów konopi (marihuana, haszysz, olej konopny). Program CANDIS jest terapią krótkoterminową, opartą na dowodach naukowych. Więcej informacji: TU.

Od 2012 roku polscy użytkownicy marihuany mogą uczestniczyć w bezpłatnej terapii z wykorzystaniem programu CANDIS.

Wykaz realizatorów programu CANDIS : TU.

Udział w programie CANDIS nie wymaga deklaracji abstynencji.

Program CANDIS to 10 indywidualnych sesji terapeutycznych (do 90 min.).

Kryteria kwalifikacyjne:

  • konopie (marihuana, haszysz), stanowią najważniejszy problem,
  • wiek co najmniej 16 lat
  • przynajmniej przeciętne zdolności intelektualne,
  • wystarczająca integracja zawodowa i społeczna.

„Terapia CANDIS może być pomocna dla osób, które zaprzestały już używania konopi w miesiącach poprzedzających terapię, jak i dla osób aktualnie używających konopi. Wszystkie elementy leczenia mogą wspierać rozpoczętą już zmianę i wzmacniać samoskuteczność pacjenta.” *

Kontakt do realizatora programu Candis: Natalia Magreta – Łupińska

501 13 77 33, kontakt@nowaterapia.com

*”CANDIS. Modułowy program terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi.” Eva Hoch i in.

Grafika ze strony: www.candisprogram.pl