Program Candis – Warszawa – 2022

Użytkownicy przetworów konopi. którzy chcą ograniczyć ich spożycie lub są zdecydowani na całkowitą abstynencję, mogą wziąć udział w psychoterapii krótkoterminowej – Program Candis. 

Informacje o bezpłatnej terapii dostępne są na stronie Programu Candis lub Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia

Według raportu Europejskiego Centrum Monitorowania. Narkotyków i Narkomanii z 2019 roku przetwory konopi indyjskich nieustannie są najczęściej używaną przez Europejczyków nielegalną substancją psychoaktywną we wszystkich grupach wiekowych (Europejski raport narkotykowy,  2019).

Marihuana jest najczęściej konfiskowaną substancją, a jej znaczenie wynika z powiązanych przestępstw narkotykowych, rozpowszechnienia używania oraz liczby osób zgłaszających się z jej powodu do leczenia. Wzorce używania konopi możemy rozróżnić na: okazjonalne spożywanie konopi, używanie regularne, a także uzależnienie.

Około 87,6 mln dorosłych Europejczyków ma doświadczenie używania konopi indyjskich. (Europejski raport narkotykowy, 2019). Marihuana jest substancją po którą najczęściej sięgają dorośli Europejczycy (ponad 22 mln. w ciągu ostatniego roku.), a około 1% w związku z częstym używaniem stanowi grupę narażoną na problemy zdrowotne i społeczne (Europejski raport narkotykowy, 2019).