Program Candis – Warszawa – 2021

Program Candis jest krótkoterminową terapią dla osób, które doświadczają problemów wynikających z używania marihuany i innych przetworów konopi.
Działanie marihuany

Efekty używania przetworów konopi zależą od wielu czynników, takich jak: ilości przyjętego THC i sposobu jego aplikacji, indywidualnych doświadczeń i predyspozycji użytkownika. Do przykładowych objawów działania przetworów konopi należą: poprawa samopoczucia, zmiana percepcji i wzrost doznań zmysłowych, trudności w koncentracji i problemy w obszarze pamięci, zwiększenie apetytu.

Przewlekłe przyjmowanie przetworów konopi indyjskich prowadzi do problemów w sferze zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Do typowych objawów można zaliczyć: apatię,  spadek ogólnej aktywności, trudności w przyswajaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów, występowanie nasilonych lęków, urojeń lub omamów, a także dolegliwości w sferze somatycznej np. zaburzenia snu lub choroby układu oddechowego (Chmielewska, Baran-Furga, 2006). Używanie marihuany może prowadzić do zaburzeń i związanych z nimi szeregu objawów upośledzenia pamięci krótkotrwałej i uwagi (D’Souza i in. 2013).

Obserwowane zaburzenia współwystępujące w przypadku używania marihuany to przede wszystkim depresja, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia w społecznym obszarze uwidaczniają się w przedwczesnym przerwaniu nauki u osób młodszych, a w starszym wieku – w trudnościach w sferze funkcjonowania zawodowego i utracie motywacji do działania, charakterystycznej dla osób używających przetworów konopi (Hoch i in., 2013).

Pomoc

Osoby, które doświadczają problemów wynikających z używania przetworów konopi, mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej.

Jedną z propozycji terapeutycznych jest program Candis, skierowany wyłącznie do użytkowników przetworów konopi (marihuana, haszysz, olej konopny). Program Candis to 10 indywidualnych sesji terapeutycznych, prowadzonych przez specjalistę psychoterapii uzależnień z uprawnieniami do prowadzenia tego typu terapii.

Program Candis dedykowany jest osobom, które ukończyły 16 rok życia i które używają konopi w sposób problemowy. Przeciwskazaniem do udziału w programie Candis jest aktualne uzależnienie od substancji psychoaktywnych innych niż przetwory konopi, zaburzenia poznawcze lub neurologiczne oraz rozpoznanie zaburzenia psychicznego w stopniu ciężkim.

Program Candis, tak jak w poprzednich latach, również w 2021 roku jest realizowany w Warszawie oraz innych miejscach w Polsce.

Informacje na temat realizatorów oraz organizacji prowadzących bezpłatną terapię znajdują się na stronie Program Candis

Więcej informacji o zagrożeniach związanych z używaniem marihuany i syntetycznych kannabinoidów, można przeczytać w podręczniku Zagrożenia związane z używaniem marihuany i syntetycznych kannabinoidów”