Program Candis – podsumowanie dziesięciu lat praktyki

Od ponad 10 lat jestem realizatorem Programu Candis. W tym czasie spotkałam prawie 500 osób, które mierzyły się z problemami wynikającymi z używania konopi. Przeprowadziłam niemal 5000 spotkań psychoterapeutycznych wspierając proces zmiany, który prowadził do ograniczenia spożycia marihuany lub uzyskania całkowitej abstynencji.

Program Candis to krótkoterminowa terapia dla osób, które w sposób problemowy używają przetworów konopi, przeważnie marihuany. Prowadziłam terapię z wykorzystaniem Programu Candis w Warszawie współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi, min. Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia. 

Program Candis to 10 indywidualnych sesji psychoterapeutycznych z wykorzystaniem metod dialogu motywującego i narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej wraz z treningiem kompetencji społecznych.

Wśród problemów, które towarzyszą uczestnikom programu Candis można wyróżnić min.:

 • zaburzenia nastroju,
 • trudności w relacjach społecznych/w związku/ w rodzinie,
 • trudności w funkcjonowaniu zawodowym/szkolnym,
 • brak siły i motywacji do podejmowania różnych życiowych aktywności,
 • problemy finansowe,
 • brak satysfakcji z życia.

Brak zadowolenia z życia i poczucie zmarnowanego potencjału, związanego z rozwojem talentów oraz realizacją planów zawodowych i osobistych, stanowi dla uczestników programu Candis niejednokrotnie dotkliwy problem.

Program Candis dla wielu zgłaszających się osób jest okazją do zatrzymania i przyjrzenia się sobie, również poza kontekstem używania marihuany. Wśród moich pacjentów były i są osoby dla których program Candis stanowił jeden z elementów wsparcia psychoterapeutycznego. Dodatkowo korzystali/korzystają z takich form pomocy jak:

 • psychoterapia grupowa (psychoterapia uzależnień),
 • psychoterapia grupowa (nie związana z psychoterapią uzależnień)
 • psychoterapia indywidualna (kontynuacja psychoterapii uzależnień),
 • psychoterapia indywidualna (nie związana z psychoterapią uzależnień),
 • grupy samopomocowe (NA, AA),
 • współpraca z lekarzem psychiatrą (konsultacje, leczenie farmakologiczne),
 • warsztaty rozwoju osobistego.

Więcej informacji o Programie Candis znajduje się na stronie: www.candisprogram.pl.

Program Candis prowadzę stacjonarnie w Warszawie lub online.