Program Candis – okiem praktyka

Program Candis jest krótkoterminową terapią dla osób, które w związku z używaniem konopi doświadczają trudności w funkcjonowaniu psychicznym i społeczny. Problemem dla użytkowników mogą być objawy bezpośrednio związane z używaniem marihuany, takie jak np. silne pragnienie/ tzw. głód. Inne zgłaszane trudności to np.: zaburzenia snu i apetytu, niepokój, lęk, obniżony nastrój, rozdrażnienie,  problemy z pamięcią i koncentracją. Bywa, że uczestnicy Programu Candis zgłaszają się za namową bliskich albo ze względu na ponoszone straty finansowe. Najczęściej jednak słyszę, że mają już dość palenia marihuany, są zmęczeni zarówno jej działaniem, jak i dotychczasowym stylem życia. Większość moich klientów zgłasza trudności w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności w relacjach romantycznych i rodzinnych. Kolejnym problemem uczestników Programu Candis jest nagromadzenie nierozwiązanych problemów. Uczestnicy Programu Candis mierzą się z nawarstwiającymi przeszkodami na drodze do satysfakcjonującego życia, np. nieukończona edukacja, trudności w aktywności zawodowej, brak celu w życiu, trudności w uzyskaniu przyjemności w codziennym funkcjonowaniu.

W czasie 10 sesji Programu Candis klienci mogą rozpoznać własny wzorzec używania konopi i wzmocnić swoją motywację do zmiany. Ważnym elementem procesu terapeutycznego jest ustalenie indywidualnego celu terapeutycznego i rozwinięcie umiejętności potrzebnych do utrzymania abstynencji lub ograniczenia palenia marihuany. Dla części uczestników udział w Programie Candis jest jedynie wstępem do pogłębionej terapii uzależnień lub dalszej psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej.

Szczegółowe informacje o Program Candis i realizatorach dostępne są na stronie: www.candisprogram.pl