Program Candis – bezpłatna terapia -2017-Warszawa

Program Candis – krótka charakterystyka

 

Przetwory konopi, niezmiennie od lat, zajmują pierwszą pozycję na liście najczęściej konsumowanych nielegalnych substancji psychoaktywnych. Programy profilaktyczne i terapeutyczne tworzone w oparciu o dowody naukowe, stanowią odpowiedź na wysoki poziom spożycia marihuany i haszyszu w populacji generalnej. Program Candis należy do oddziaływań o potwierdzonej skuteczności, wpisuje się w nowoczesne formy pomocy z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Ewaluacja Programu Candis potwierdziła jego skuteczność w pracy z osobami, które zgłaszają się po specjalistyczną pomoc związaną z używaniem konopi, Uczestnicy Programu mają możliwość podjęcia decyzji o zmianie (ograniczenie używania, abstynencja) w oparciu o swoje aktualne potrzeby życiowe i  wiedzę na temat wpływu palenia marihuany na funkcjonowanie w życiu osobistym, zawodowym, społecznym i innych istotnych obszarach. Zakres merytoryczny i techniki prowadzenia sesji stanowią przemyślany konstrukt sprzyjający zawarciu terapeutycznego sojuszu.

Wymogiem kwalifikacyjnym do udziału w Programie jest wiek powyżej 16 roku życia oraz problemowe używanie konopi. Program Candis to dziesięć 90-minutowych sesji terapeutycznych, prowadzonych w duchu  dialogu motywującego, z elementami terapii poznawczo-behawioralnej i treningiem kompetencji społecznych. Podczas sesji pacjenci otrzymuję podstawową wiedzę z zakresu uzależnienia, przyglądają się swoim przekonaniom, dotyczącym używania narkotyku, modyfikują styl życia w taki sposób, by wyznaczony, terapeutyczny cel był łatwiejszy do osiągnięcia.

Program Candis jest pierwszym w Polsce oddziaływaniem skierowanym wyłącznie do użytkowników konopi. Oparty na dowodach naukowych, poddawany ewaluacji, dostarcza obiecujących wniosków (wyników)  w zakresie pomocy największej grupie użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych.

W 2017 roku istnieje możliwość udziału w bezpłatnych sesjach Programu Candis, realizowanych przez Stowarzyszenie „Między Ludźmi”  w ramach dotacji przyznanej w konkursie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Brałeś? Nie jedź.

Zastanawiasz się, czy masz problem z marihuaną? Sprawdź to. ZRÓB TEST.

Masz wątpliwości? Zadzwoń lub napisz: 0 501 13 77 33, kontakt@nowaterapia.com