Program Candis – Warszawa – 2018

PROGRAM CANDIS

Od stycznia 2018 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, będzie realizowało zintegrowany program terapeutyczny dla użytkowników marihuany oraz ich bliskich i rodzin: „OMEGA II”.  Projekt ten uwzględnia udział pacjentów zarówno w programie Candis, jak i w dodatkowych działaniach (terapię indywidualną, diagnozę i wsparcie psychologiczne, specjalistyczne wsparcie psychiatryczne oraz grupowe), tworząc holistyczny model terapeutyczny.

Zapraszamy użytkowników przetworów konopi na bezpłatne konsultacje. Kwalifikacja do programu Candis daje możliwość udziału w dziesięciu bezpłatnych sesjach terapeutycznych. Dodatkowo pacjenci, po uzgodnieniu z terapeutą, mogą skorzystać z innych form pomocy terapeutycznej.

 

Udział w projekcie OMEGA II jest bezpłatny.

KONTAKT:

Natalia Magreta – Łupińska

Więcej informacji: www.miedzyludzmi.pl