Program Candis – okiem praktyka

Program Candis jest krótkoterminową terapią dla osób, które w związku z używaniem konopi doświadczają trudności w funkcjonowaniu psychicznym i społeczny. Problemem dla użytkowników mogą być objawy bezpośrednio związane z używaniem marihuany, takie jak np. silne pragnienie/ tzw. głód. Inne zgłaszane trudności to np.: zaburzenia snu i apetytu, niepokój, lęk, obniżony nastrój, rozdrażnienie,  problemy z pamięcią i koncentracją. Bywa, że uczestnicy …

Program Candis – podsumowanie dziesięciu lat praktyki

Od ponad 10 lat jestem realizatorem Programu Candis. W tym czasie spotkałam prawie 500 osób, które mierzyły się z problemami wynikającymi z używania konopi. Przeprowadziłam niemal 5000 spotkań psychoterapeutycznych wspierając proces zmiany, który prowadził do ograniczenia spożycia marihuany lub uzyskania całkowitej abstynencji. Program Candis to krótkoterminowa terapia dla osób, które w sposób problemowy używają przetworów konopi, przeważnie marihuany. Prowadziłam terapię …

Program Candis – Warszawa – 2022

Użytkownicy przetworów konopi. którzy chcą ograniczyć ich spożycie lub są zdecydowani na całkowitą abstynencję, mogą wziąć udział w psychoterapii krótkoterminowej – Program Candis.  Informacje o bezpłatnej terapii dostępne są na stronie Programu Candis lub Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia Według raportu Europejskiego Centrum Monitorowania. Narkotyków i Narkomanii z 2019 roku przetwory konopi indyjskich nieustannie są najczęściej używaną przez Europejczyków …

Alkoholizm wysokofunkcjonujący

Oferta specjalna dla osób, które używają alkoholu, w typie wysokofunkcjonującym. Zapraszamy do udziału w indywidualnych sesjach psychoterapeutycznych. Wsparcie specjalistyczne obejmuje psychoedukację dotyczącą uzależnienia i wzorca używania alkoholu, pracę z motywacją do zmiany, nabywanie prozdrowotnych strategii zaradczych. Klient może podjąć decyzję o ograniczeniu spożycia lub podjęciu całkowitej abstynencji na każdym etapie terapii. Dla kogo? W przeglądzie kwalifikacji alkoholizmu można wyróżnić typ …

Dlaczego warto wziąć udział w grupie terapeutycznej?

Grupa terapeutyczna bywa nazywana mikrokosmosem (Vinogradov, Yalom, 2007) i w istocie jest środowiskiem w którym ujawniają się potencjały oraz deficyty jej członków oraz w którym istnieje możliwość doświadczenia korektywnego wpływu oddziaływania społecznego. Grupa terapeutyczna jest środowiskiem w którym mogą zaistnieć korzystne z punktu terapeutycznego czynniki, do których należą: wzbudzanie nadziei, uniwersalność, przekazywanie informacji, altruizm, rozwijanie umiejętności społecznych, zachowania naśladowcze, katharsis, …

Profilaktyka nawrotów

„Rzucanie palenia jest najprostszą rzeczą na świecie. Wiem, bo robiłam to tysiąc razy.” Mark Twain Abstynencja jest jednym z elementów procesu zdrowienia. Uzyskana zmiana – abstynencja, zwłaszcza w pierwszym etapie leczenia (Beck, Newman, Liese), jest podatna na „wpadkę” lub nawrót. „Po każdym epizodzie stabilizacji lub rehabilitacji, większość osób ponownie sięgnie po substancję.” (Miller, Forcehimes, Zweben, 2014) Profilaktyka nawrotów ma na …

Program grupy terapeutycznej 2021/2022

Grupa zapobiegania nawrotom 2021/2022 Grupa przeznaczona jest dla osób utrzymujących abstynencję po ukończeniu podstawowego etapu terapii uzależnień. Celem grupy jest wspieranie motywacji do utrzymania osiągniętej abstynencji przez nabycie wiedzy na temat osobistego wzorca psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz nabycie umiejętności lepszego radzenia sobie z nawrotami. . Każde spotkanie trwa 2 godz. Tematy i terminy spotkań: 1. Nawrót – 14 października 2. …

Program Candis – Warszawa – 2021

Program Candis jest krótkoterminową terapią dla osób, które doświadczają problemów wynikających z używania marihuany i innych przetworów konopi. Działanie marihuany Efekty używania przetworów konopi zależą od wielu czynników, takich jak: ilości przyjętego THC i sposobu jego aplikacji, indywidualnych doświadczeń i predyspozycji użytkownika. Do przykładowych objawów działania przetworów konopi należą: poprawa samopoczucia, zmiana percepcji i wzrost doznań zmysłowych, trudności w koncentracji …

Program Candis – Online – Bezpłatnie

Program Candis można realizować BEZPŁATNIE  również w formie online. Więcej informacji pod numerem tel.: 501 13 77 33. Informacja o realizatorach jest dostępna na stronie: Program Candis. Program Candis jest realizowany w formie stacjonarnej i online.  

Program Candis – Warszawa – 2020

Program Candis to krótkoterminowa terapia (10 spotkań) dedykowana użytkownikom marihuany. Przypominam, że osoby zgłaszające się do programu Candis nie są zobowiązane do abstynencji. W 2020 roku w Warszawie, ale też w innych miejscach w Polsce, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych sesji terapeutycznych. Na stronie Program Candis udostępnione są informacje na temat realizatorów oraz organizacji prowadzących bezpłatną terapię. Osoby zainteresowane udziałem …