Grupa wsparcia – lato 2016

grupa wsparcia

Ruszam z pierwszą w tym roku rekrutacją do grupy wsparcia.

Grupa ma charakter zamknięty: tylko dla uczestników, którzy zakwalifikują się podczas majowych spotkań, kameralny: 8 – 10 osób, w czasie spotkań grupy obowiązuje ustalony przez uczestników regulamin, mający zapewnić poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Kto może wziąć udział w grupie wsparcia?

Zapraszam do udziału osoby w wieku 24 – 35 lat, którym trudno utrzymać kontrolę nad używaniem substancji psychoaktywnych lub/i zachowaniami nałogowymi, które mają za sobą doświadczenia w terapii leczenia uzależnień  (leczenie ambulatoryjne, ośrodki, programy krótkoterminowe).

Rekrutacja do grupy ma formę 30 – 60 min. konsultacji.

W jakim terminie planowana jest grupa wsparcia?

Spotkania zostały zaplanowane od czerwca do sierpnia, w godz.: 19 – 21:30. Szczegóły zostaną przekazane podczas indywidualnych konsultacji.

Szczegóły dla zainteresowanych:

  1.  Proszę o telefoniczny lub mailowy kontakt (dostępne na stronie)
  2.  Ustalenie terminu konsultacji ( 4.05-25.05)
  3. Po spotkaniach konsultacyjnych, osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o udziale w grupie wsparcia i szczegółach dotyczących terminu rozpoczęcia.
  4. Osoby, które w dalszym ciągu będą wyrażały chęć udziału w grupie, proszone są o dokonanie wpłaty na podane konto, do dnia 31.05.2016. Wpłata stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w grupie wsparcia. Po zaksięgowaniu przelewu, otrzymacie Państwo fakturę (na wskazany adres e-mail) i zaproszenie na spotkanie.

Koszt:

  • konsultacja (30 min.- 60 min. – 20 zł)
  • udział w grupie: 120 zł/miesiąc (300 zł/ jednorazowa opłata za 3 miesiące)

Uwaga! Warto przeczytać:

  • Brak wystarczającej liczby uczestników jest przesłanką do rezygnacji z utworzenia grupy wsparcia. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane przed dokonaniem wpłaty.
  • Rezygnację z udziału w grupie wsparcia należy zgłosić, najpóźniej 5 dni roboczych przed spotkaniem. Niewykorzystana opłata zostanie zwrócona uczestnikowi na konto bankowe w trybie natychmiastowym (nie później niż 3 dni od zgłoszenia).
  • Uczestnik, który zgłosi nieobecność 24h przed spotkaniem, może przesunąć opłatę za spotkanie na kolejny termin.
  • Uczestnik, który zgłosi nieobecność w czasie krótszym niż 24h poniesie ustaloną opłatę (25 zł za spotkanie).