Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

Zapraszamy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych do udziału w grupie wsparcia. Udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym. Grupa ma charakter kameralny (max. 6-8 osób).

Dla kogo?

Osoby uzależnione w wieku 26 – 40 lat, które:

  • ukończyły ośrodek stacjonarny leczenia uzależnień,
  • zakończyły psychoterapię uzależnień w formie ambulatoryjnej,
  • przynajmniej od 3 miesięcy uczestniczą w indywidualnej psychoterapii uzależnień

Osoby uzależnione, które deklarują chęć utrzymywania abstynencji.

Kiedy?

Spotkania konsultacyjne – od końca stycznia 2022 r.

Grupa wsparcia – od 08.02.2022 r. w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 21:00.

Gdzie?

Warszawa, ul. Krucza 6/14 B lok.2,

Cena:

160 zł – konsultacja do udziału w grupie wsparcia

70 zł/ spotkanie grupy wsparcia

Zapisy:

Natalia Magreta-Łupińska

tel. 501 13 77 33