Dopalacze – refleksje nad skuteczną profilaktyką

Dopalacze i lektura artykułów na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , nasunęła mi kilka refleksji o profilaktyce:
.
  • warto korzystać z rekomendowanych programów profilaktycznych, stworzonych w oparciu o dowody naukowe
  • profilaktyka powinna mieć charakter długofalowy, wielopłaszczyznowy i zintegrowany (uczniowie, rada pedagogiczna oraz rodzice)
  • profilaktyka może być kierowana na redukcję palety zachowań ryzykownych związanych z: narkotykami, dopalaczami, alkoholem, internetem, seksem itd.
  • (a może???) warto włączyć profilaktykę w edukację szkolną (klasy 1-3)
Ważnym elementem profilaktyki zachowań ryzykownych jest rodzina, zdolna wyposażyć dziecko w tzw. czynniki chroniące. A jeśli nie rodzina, to mądre środowisko społeczne. Doskonale, jeżeli czynniki te współistnieję i dają możliwość budowania takiej świadomości, która żyjąc w świecie różnych doświadczeń, będzie umiała funkcjonować w zdrowy, trzeźwy i twórczy sposób.
Może się zdarzyć, że warunkowanie biologiczne i/lub okoliczności społeczne będą sprzyjały podejmowaniu destrukcyjnych zachowań. Mówimy wtedy o czynnikach ryzyka. Ich świadomość, korekta lub eliminacja, może znacząco wpłynąć na poprawę funkcjonowania młodego człowieka oraz społeczeństwa.
Polecam obejrzenie wypowiedzi  o „dopalaczach” dr n. med. Bogusław Habrata, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Kliknij tu