Dlaczego warto wziąć udział w grupie terapeutycznej?

Grupa terapeutyczna bywa nazywana mikrokosmosem (Vinogradov, Yalom, 2007) i w istocie jest środowiskiem w którym ujawniają się potencjały oraz deficyty jej członków oraz w którym istnieje możliwość doświadczenia korektywnego wpływu oddziaływania społecznego.

Grupa terapeutyczna jest środowiskiem w którym mogą zaistnieć korzystne z punktu terapeutycznego czynniki, do których należą: wzbudzanie nadziei, uniwersalność, przekazywanie informacji, altruizm, rozwijanie umiejętności społecznych, zachowania naśladowcze, katharsis, korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej, czynniki egzystencjalne, spójność grupy, interpersonalne uczenie się. (Vinogradov, Yalom, 2007)

Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych, którzy ukończyli pierwszy etap leczenia, stanowi przede wszystkim wsparcie społeczne. Rytm spotkań grupowych nadaje strukturę, która sprzyja procesowi zdrowienia. Uczestnicy grupy wsparcia mogą wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń, a także wzbudzać w sobie nadzieję i optymizm (Miller, Forcehimes, Zweben, 2014) oraz budować pozytywne nastawienie do wprowadzanych zmian.

Badania wskazują, że metody wsparcia społecznego znacząco przyczyniają się do utrzymania abstynencji (Hunt, Azrin,1973; Higgins i in.1993).

 

Bibliografia:

Higgins, S. T., Budney, A. J., Bickel, W. K., Hughes, J.R., Foerg, F., & Badger, G. (1993). Achieving cocaine abstinence with a behavioral approach. The American Journal of Psychiatry, 150(5), 763–769

Hunt, G.M, Azrin, N.H. (1973). A community-reinforcment approach to alkoholism. Bahavior Research and Therapy, 11, 91-104

Miller, W. R., Forcehimes, A. A.,  Zweben, A. (2014). Terapia uzależnień, Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mellibruda. J., Sobolewska-Mellibruda. Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

Vinogradov. S., Yalom. I.D. (2007). Psychoterapia grupowa. Krótki przewodnik dla terapeutów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia